Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Khuôn viên Xanh Cộng đồng Sa Điền

Khuôn viên Xanh Cộng đồng Sa Điền là một trạm tái chế nằm gần sông, được thiết kế để trở thành không gian tụ họp của khu vực. Xây dựng bằng tre và các thùng chở hàng tái chế, khuôn viên với bầu không khí thanh bình này đã giành được nhiều giải thưởng kiến trúc quốc tế.


Thông tin

Địa chỉ

10 On Ping Street, Shek Mun, New Territories

Điện thoại

phone-handset   852 2285 9433

phone-handset   852 2285 9433

Xem bản đồ

  • 10 On Ping Street, Shek Mun, New Territories
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.