พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

SCAD Hong Kong

อาคารเจ็ดชั้นอันเป็นที่ตั้งของ SCAD Hong Kong ในอดีตเคยเป็น North Kowloon Magistracy. ออกแบบโดย Palmer and Turner Architects และสร้างเมื่อปี 1960, อาคารแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นศาลผู้พิพากษาและสำนักงานของข้าราชการ จนกระทั่งหยุดดำเนินงานในเดือนมกราคม 2005 อัเนเนื่องมาจากการรวมหน่วยงาน ในปี 2010 อาคารโบราณแห่งนี้ได้รับการบูรณะโดย SCAD ให้กลายเป็น SCAD Hong Kong, ซึ่งเป็นหน่วยงานที่นำเสนอหลักสูตรปริญญานานาชาติในสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ


ข้อมูล

ที่ตั้ง

292 Tai Po Road, Sham Shui Po, Kowloon

เว็บไซต์

โทรศัพท์

phone-handset   +852 2253 8044

phone-handset   +852 2253 8044

ดูในแผนที่

  • 292 Tai Po Road, Sham Shui Po, Kowloon
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.