Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

SCAD Hồng Kông

SCAD Hồng Kông nằm trong tòa nhà bảy tầng từng là Tòa án Bắc Cửu Long. Được tập đoàn Palmer & Turner Architects thiết kế và xây dựng năm 1960, tòa nhà này được sử dụng như một tòa án và văn phòng cho nhiều thành viên chính phủ đến khi ngừng hoạt động vào tháng 1 năm 2005 do tiến hành hợp nhất. Năm 2010, công trình di sản này đã được SCAD khôi phục và trở thành SCAD Hồng Kông, một tổ chức giáo dục đại học cung cấp các chương trình cấp bằng được quốc tế công nhận trong lĩnh vực nghệ thuật và thiết kế.


Thông tin

Địa chỉ

292 Tai Po Road, Sham Shui Po, Kowloon

Điện thoại

phone-handset   +852 2253 8044

phone-handset   +852 2253 8044

Xem bản đồ

  • 292 Tai Po Road, Sham Shui Po, Kowloon
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.