พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Pak Tsz Lane Park

Pak Tsz Lane Park เป็นสถานที่จัดงานสำคัญในประวัติศาสตร์การปฏิวัติประเทศจีน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 1892, Yeung Ku-wan และ Tse Tsan-tai ได้ก่อตั้งสมาคม Furen Society ซึ่งเป็นสถานที่ประชุมเรื่องการปฏิวัติที่ 1 Pak Tsz Lane ตั้งอยู่ถัดจากสวน ท้ายที่สุด สมาคม Furen Society ควบรวมกับ สมาคม Revive China Society ของดร.ซุนยัดเซน สวนแห่งนี้มีลานนิทรรศการ กำแพงสีขาว รั้วและกรอบสีดำ และรายละเอียดต่าง ๆ อันเผยให้เห็นถึงประวัติของสมาคม Furen Society ในแต่ละชั้น


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Pak Tsz Lane, Central

ดูในแผนที่

  • Pak Tsz Lane, Central
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.