Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Công viên Ngõ Bá Tử

Công viên Ngõ Bá Tử là nơi diễn ra một sự kiện quan trọng trong lịch sử của các phong trào cách mạng Trung Quốc. Vào ngày 13 tháng 3 năm 1892, Dương Cù Vân và Tạ Toản Thái đã thành lập hội Phụ Nhân Văn Xã, nơi gặp gỡ của những người làm cách mạng, tại số 1 Ngõ Bá Tử, nằm ngay cạnh công viên. Sau cùng, hội này đã hợp nhất với Hưng Trung Hội của ngài Tôn Trung Sơn. Công viên nổi bật với các bảng triển lãm, tường trắng, khung và hàng rào đen cũng như nhiều chi tiết cắt ấn tượng cho thấy những thăng trầm trong lịch sử phát triển của hội Phụ Nhân Văn Xã.


Thông tin

Địa chỉ

Pak Tsz Lane, Central

Xem bản đồ

  • Pak Tsz Lane, Central
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.