พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Ninepin Group

Ninepin Group ประกอบด้วยเกาะ South Ninepin, เกาะ North Ninepin, และเกาะ East Ninepin, รวมถึงเกาะแก่งมากมาย เกาะ North Ninepin เป็นหาดคลื่นเซาะแสนงดงาม โดยมีแท่งหินหกเหลี่ยมอันเกิดจากการเคลื่อนตัวทางธรณีวิทยา


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Ninepin Group, Sai Kung Sea, New Territories

เว็บไซต์

ดูในแผนที่

  • Ninepin Group, Sai Kung Sea, New Territories
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.