Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Quần đảo Ninepin (Cửu Châu)

Quần đảo Ninepin gồm có Đảo Nam Ninepin, Đảo Bắc Ninepin, Đảo Đông Ninepin cùng một số đảo đá nhỏ. Đảo Bắc Ninepin có các địa mạo mài mòn đẹp nhất về mặt thẩm mỹ với những cột đá hình lục giác trải rộng cùng các khe nứt hình thành do chuyển động địa chất.


Thông tin

Địa chỉ

Ninepin Group, Sai Kung Sea, New Territories

Xem bản đồ

  • Ninepin Group, Sai Kung Sea, New Territories
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.