พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Ngong Ping Village

หมู่บ้านเชิงวัฒนธรรมแห่งนี้สร้างขึ้นโดยมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมแบบจีนดั้งเดิมที่ช่วยเติมเต็มภูมิทัศน์ทางธรรมชาติของนองปิง ภายในอาคารสูง 2 ชั้นมีร้านค้าและร้านอาหารมากกว่า 20 แห่ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวเลือกรับประทานอาหารได้อย่างหลากหลายและหาซื้อของที่ระลึกอันน่าสนใจ รวมไปถึงอัญมณี ศิลปะและงานฝีมือของจีน ในหมู่บ้านยังมีสถานที่หลายแห่งที่เหมาะสำหรับถ่ายภาพอันควรค่าแก่การลงอินสตาแกรม เช่น กลองอวยพรแปดแถว การจัดแสดงตัวอักษรจีนสำหรับแง่คิดเชิงบวก เช่น คำว่าความสุขและความสำเร็จ อีกทั้ง "Tree of Awakening" หรือ ต้นโพธิ์ ซึ่งจะมีป้ายขอพรมากมายห้อยระย้าไปตามกิ่งก้านสาขาของต้นโพธิ์ต้นนี้ นอกจากนี้ยังสามารถดื่มด่ำกับสถานที่แสดงมัลติมีเดียอีกสองแห่ง ได้แก่ โรงละคร Motion 360 และประสบการณ์การตามรอยเส้นทางตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ศูนย์ศึกษาธรรมชาตินองปิงที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ล่าสุดมีการจัดนิทรรศการแบบโต้ตอบ บริการไกด์นำเที่ยว รวมถึงบริการให้ยืมแผนที่และไม้เท้าเดินป่าเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเดินทางของนักท่องเที่ยวในเกาะลันเตา


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Ngong Ping, Lantau Island, Outlying Islands

ดูในแผนที่

  • Ngong Ping, Lantau Island, Outlying Islands
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.