พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Mini Great Wall

Mini Great Wall ที่ Cheung Chau เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเดินสำหรับครอบครัวใหญ่ขึ้นบนเกาะ และข้ามผ่าน Human Head Rock


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Behind Kwun Yam Beach, Cheung Chau, Outlying Islands

ดูในแผนที่

  • Behind Kwun Yam Beach, Cheung Chau, Outlying Islands
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.