Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tiểu Trường Thành

Tuy không xuất sắc như Vạn Lý Trường Thành nhưng Tiểu Trường Thành ở Trường Châu lại góp phần hình thành nên Đường mòn Gia Đình rộng lớn hơn và băng qua Tảng đá hình đầu người sinh động.


Thông tin

Địa chỉ

Behind Kwun Yam Beach, Cheung Chau

Xem bản đồ

  • Behind Kwun Yam Beach, Cheung Chau
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.