พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

หลัวหู

จุดควบคุม Lo Wu เป็นหนึ่งในจุดควบคุมเขตแดนที่คึกคักที่สุดในฮ่องกง ตั้งอยู่ในเขตทางเหนือของดินแดนใหม่ในฮ่องกง ซึ่งเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Lo Wu สายตะวันออก และสามารถข้ามเขตแดนไป/จากเขต Lo Wu ในเซินเจิ้น


ข้อมูล

ดูในแผนที่

ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.