Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

La Hồ

Điểm kiểm soát La Hồ là một trong những điểm kiểm soát biên giới đường bộ nhộn nhịp nhất ở Hồng Kông. Nằm ở Quận Bắc của Tân Giới Hồng Kông, Điểm kiểm soát La Hồ được kết nối với Ga La Hồ trong Tuyến Đường sắt MTR phía Đông cùng nhiều tuyến đường xuyên biên giới đến/từ Quận La Hồ, Thâm Quyến.


Xem bản đồ

Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.