พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Lo Wai

Lo Wai เป็นหมู่บ้านล้อมกำแพงแห่งแรกจากทั้งหมดห้าแห่ง สร้างโดย Tang clan ช่วงต้นศตวรรษที่ 14 เพื่อป้องกันตนเองจากการปล้นสะดมทางทะเล กำแพงเดิมและโครงสร้างภายในส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่นี่ โดยมีประตูและทางเข้าเพื่อปกป้องหอกลางบรรพบุรุษและผู้พักอาศัย


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Lung Yeuk Tau, Fanling, New Territories

ดูในแผนที่

  • Lung Yeuk Tau, Fanling, New Territories
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.