Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Lão Vi

Lão Vi là một trong năm ngôi làng có tường bao quanh đầu tiên mà gia tộc họ Đặng xây dựng vào đầu thế kỷ XIV nhằm tự bảo vệ mình trước nạn cướp biển và những cuộc chiến gia tộc. Phần lớn các bức tường ban đầu và bố cục phía trong vẫn còn nguyên ở chốn cũ, có cổng và tháp canh lối vào bảo vệ nhà thờ họ và khu nhà ở nằm giữa.


Thông tin

Địa chỉ

Lung Yeuk Tau, Fanling, New Territories

Xem bản đồ

  • Lung Yeuk Tau, Fanling, New Territories
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.