พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Ling Kok Shan Hiking

เส้นทางปีนเขา Ling Kok Shan Hiking รอบเกาะแลมมาใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่งถึงจะครบรอบ โอบล้อมด้วยหมู่บ้านชนบทโบราณและทิวทัศน์ชายฝั่งทะเล


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Starting point - Sok Kwu Wan, Lamma Island, Outlying Islands

ดูในแผนที่

  • Starting point - Sok Kwu Wan, Lamma Island, Outlying Islands
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.