Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Đường mòn Lăng Giác San

Đường mòn Lăng Giác San uốn quanh Đảo Nam Nha dài khoảng 2,5 giờ đi bộ, chạy dọc hai bên là những ngôi làng thôn dã truyền thống và khung cảnh ven biển nên thơ.


Thông tin

Địa chỉ

Starting point - Sok Kwu Wan, Lamma Island, Outlying Islands

Xem bản đồ

  • Starting point - Sok Kwu Wan, Lamma Island, Outlying Islands
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.