พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Lei Yue Mun

ไปเลือกซื้อปลาสักตัวจากตลาด นำไปปรุงที่ร้านอาหาร แล้วทานกลางแจ้งที่หมู่บ้านประมง Lei Yue Mun


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Lei Yue Mun, Kowloon

ดูในแผนที่

  • Lei Yue Mun, Kowloon
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.