Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Lí Ngư Môn

Du khách tới đây có thể tự chọn mua cá ở chợ rồi đem tới cho nhà hàng chế biến, sau đó thưởng thức bữa ăn ngoài trời ở làng chài Lí Ngư Môn.


Thông tin

Địa chỉ

Lei Yue Mun, Kowloon

Xem bản đồ

  • Lei Yue Mun, Kowloon
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.