พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

พิพิธภัณฑ์ Law Uk Folk

พิพิธภัณฑ์ Law Uk Folk เป็นที่รู้จักจากการเป็นตัวอย่างหมู่บ้านชาวจีนแคะในยุคศตวรรษที่ 18 และยังเป็นโบราณสถานในย่ายหว่านไจ๋


ข้อมูล

ที่ตั้ง

14 Kut Shing Street, Chai Wan, Hong Kong Island

โทรศัพท์

phone-handset   +852 2896 7006

phone-handset   +852 2896 7006

ดูในแผนที่

  • 14 Kut Shing Street, Chai Wan, Hong Kong Island
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.