Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Bảo tàng Dân tộc La Ốc

Bảo tàng Dân tộc La Ốc vốn được biết đến là ví dụ điển hình về ngôi nhà trong làng của người Khách Gia vào thế kỷ XVIII kiêm công trình di tích lịch sử tại Loan Tể.


Thông tin

Địa chỉ

14 Kut Shing Street, Chai Wan, Hong Kong Island

Điện thoại

phone-handset   +852 2896 7006

phone-handset   +852 2896 7006

Xem bản đồ

  • 14 Kut Shing Street, Chai Wan, Hong Kong Island
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.