พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

วัดซิกข์ Khalsa Diwan

วัดซิกข์ Khalsa Diwan สร้างขึ้นราวหนึ่งร้อยปีก่อนโดยชาวซิกข์ในกองทัพอังกฤษ ที่นี่ต้อนรับนักท่องเที่ยวนานาชาติจากทุกศาสนา


ข้อมูล

ที่ตั้ง

371 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong Island

เว็บไซต์

โทรศัพท์

phone-handset   +852 2572 4459

phone-handset   +852 2572 4459

ดูในแผนที่

  • 371 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong Island
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.