• Sức khỏe và sự an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tìm kiếm gợi ý để giữ sức khỏe và thông tin mới nhất tại ban thông tin tư vấn du lịch

Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Đền Tích Khắc Giáo

Được các thành viên hết lòng theo Tích Khắc giáo của Quân đội Anh xây dựng hơn một thế kỷ trước, Đền Tích Khắc Giáo nhiệt tình chào đón các du khách quốc tế thuộc mọi tín ngưỡng.


Thông tin

Địa chỉ

371 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong Island

Điện thoại

phone-handset   +852 2572 4459

phone-handset   +852 2572 4459

Xem bản đồ
  • 371 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong Island
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.