พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Island House

แมนชั่นปูนสีขาวแห่งนี้เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียล ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี 1905 เพื่อเป็นที่พักข้าราชการ หลังคามีลักษณะชันตามสไตล์อาคารจีน เฉลียงขนาดใหญ่ช่วยให้ความเย็นแก่ผู้พักอาศัยในฤดูร้อน และยังมีหอสังเกตุการณ์เหนืออ่าว Tolo ปัจจุบัน ที่แห่งนี้ได้รับการอนุรักษ์เป็นโบราณสถาน และเป็นศูนย์ศึกษาการอนุรักษ์ Island House โดยมีการจัดนิทรรศการ เวิร์คช้อป และสวนสไตล์อังกฤษอันอุดมไปด้วยพืช 140 สายพันธุ์ แนะนำให้จองทัวร์ล่วงหน้า (เฉพาะชาวจีนกวางตุ้ง) สำหรับทัวร์เกาะ Island House และสวนสไตล์อังกฤษ


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Island House Lane, Yuen Chau Tsai, Tai Po, New Territories

โทรศัพท์

phone-handset   +852 2651 0276

phone-handset   +852 2651 0276

ดูในแผนที่

  • Island House Lane, Yuen Chau Tsai, Tai Po, New Territories
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.