พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Hopewell Centre

Hopewell Centre ซึ่งสร้างเสร็จในปี 1980 เป็นตึกระฟ้า 66 ชั้น โดยสูงกว่าตึกสูงสุดในฮ่องกง Connaught Centre ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านอาหารบนชั้นสูงสุด โดยมองเห็นวิวอ่าวและอาคารด้านล่าง


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong Island

เว็บไซต์

ดูในแผนที่

  • Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong Island
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.