Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Trung tâm Hopewell

Vào thời điểm hoàn thành vào năm 1980, Trung tâm Hopewell với 66 tầng đã soán ngôi Trung tâm Connaught, trở thành tòa nhà cao nhất thành phố. Nhà hàng xoay cao nhất Hồng Kông tọa lạc ở tầng trên cùng của trung tâm, trông xuống bến cảng và các tòa nhà phía dưới.


Thông tin

Địa chỉ

Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong Island

Xem bản đồ

  • Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong Island
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.