พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

สถานีเกาลูนตะวันตก

รถไฟความเร็วสูงกวางโจว-เซินเจิ้น-ฮ่องกง เชื่อมต่อฮ่องกงกับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงแห่งชาติของจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งช่วยลดเวลาการเดินทางจากฮ่องกงไปเซินเจิ้น กวางโจว หรือเมืองอื่น ๆ ในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ลได้อย่างมาก ดังนั้น รถไฟความเร็วสูงนี้จึงมีส่วนในการส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่ ทั้งยังเป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจด้วย


ข้อมูล

ดูในแผนที่

ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.