Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Ga Tây Cửu Long Hồng Kông

Tuyến đường sắt cao tốc Quảng Châu-Thâm Quyến-Hồng Kông kết nối Hồng Kông với mạng lưới đường sắt cao tốc quốc gia của Trung Quốc Đại lục. Tuyến đường sắt này đã giúp giảm đáng kể thời gian di chuyển từ Hồng Kông đến Thâm Quyến, Quảng Châu hoặc các thành phố khác trong khu vực Đồng bằng Châu Giang, góp phần thúc đẩy kết nối giữa Hồng Kông và Trung Quốc Đại lục, tạo động lực để phát triển kinh tế.


Xem bản đồ

Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.