พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ศาลากลางเมืองฮ่องกง

ศาลากลางเมืองฮ่องกงเป็นสถานที่จัดกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบ และเป็นสถาปัตยกรรมแห่งยุค 1960


ข้อมูล

ที่ตั้ง

5 Edinburgh Place, Central, Hong Kong Island

เว็บไซต์

โทรศัพท์

phone-handset   +852 2921 2840

phone-handset   +852 2921 2840

ดูในแผนที่

  • 5 Edinburgh Place, Central, Hong Kong Island
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.