Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tòa thị chính Thành phố Hồng Kông

Tòa thị chính Thành phố Hồng Kông là địa điểm biểu diễn chính chuyên phục vụ các hoạt động nghệ thuật và văn hóa, đồng thời là hình mẫu cho lối kiến trúc thập niên 1960 của thành phố.


Thông tin

Địa chỉ

5 Edinburgh Place, Central, Hong Kong Island

Điện thoại

phone-handset   +852 2921 2840

phone-handset   +852 2921 2840

Xem bản đồ

  • 5 Edinburgh Place, Central, Hong Kong Island
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.