พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ตลาดปลาเงินปลาทอง

ชาวฮ่องกงไปหาซื้อปลาเงินปลาทองนำโชค และสัตว์น้ำเขตร้อนที่ตลาดปลาเงินปลาทองขณะถ่ายภาพที่ตลาดปลาทอง กรุณาใช้ความระมัดระวังเพื่อไม่ให้รบกวนการทำงานของร้านค้าในพื้นที่ ห้ามใช้แฟลชขณะถ่ายภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนปลาและสัตว์อื่น ๆ


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Tung Choi Street North, Mong Kok, Kowloon

ดูในแผนที่

  • Tung Choi Street North, Mong Kok, Kowloon
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.