พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Golden Flower Shrine

Golden Flower Shrine บนเกาะ Peng Chau ห่างไกลจากฮ่องกง สร้างเพื่อเกียรติแด่เทพี (สตรี) แห่งดอกไม้สีทอง และเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลประจำปี โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมการแสดงสดของมังกรและสิงโตร่ายรำ


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Inside the lane adjacent to Peng Chau Wing On Street , (at the left rear corner of the Tin Hau Temple), Peng Chau

ดูในแผนที่

  • Inside the lane adjacent to Peng Chau Wing On Street , (at the left rear corner of the Tin Hau Temple), Peng Chau
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.