• Sức khỏe và sự an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tìm kiếm gợi ý để giữ sức khỏe và thông tin mới nhất tại ban thông tin tư vấn du lịch

Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Miếu Kim Hoa

Miếu Kim Hoa trên đảo Bình Châu cách xa trung tâm thành phố thờ Nương nương (Phu nhân) Kim Hoa và hàng năm đều tổ chức lễ hội, mời gọi du khách với những màn múa rồng, múa sư tử sống động.


Thông tin

Địa chỉ

Inside the lane adjacent to Peng Chau Wing On Street , (at the left rear corner of the Tin Hau Temple), Peng Chau
Xem bản đồ
  • Inside the lane adjacent to Peng Chau Wing On Street , (at the left rear corner of the Tin Hau Temple), Peng Chau
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.