พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

อดีตโรงงานเตาเผาปูนขาวและไม้ขีดไฟ

Peng Chau อาจเป็นสถานที่หลบพักร้อนแสนสงบ แต่เคยเป็นเกาะอุตสาหกรรมเพียงหนึ่งเดียวในฮ่องกง การไปเยือนซากโรงงานเตาเผาปูนขาวและไม้ขีดไฟ เหมือนการย้อนไปสู่ยุคอดีต


ข้อมูล

ที่ตั้ง

2, Nam Wan Shan Ting Tsuen, Peng Chau

ดูในแผนที่

  • 2, Nam Wan Shan Ting Tsuen, Peng Chau
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.