Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Nhà máy Diêm và Lò vôi cũ

Bình Châu ngày nay có thể là chốn nghỉ ngơi thôn dã bình dị, nhưng đã từng có một thời, nơi đây là hòn đảo xa trung tâm duy nhất được công nghiệp hóa. Nhà máy diêm và các lò vôi giờ chỉ còn là tàn tích đổ nát, nhưng đâu đó vẫn lấp ló bóng hình của những ngày đã xa.


Thông tin

Địa chỉ

2, Nam Wan Shan Ting Tsuen, Peng Chau

Xem bản đồ

  • 2, Nam Wan Shan Ting Tsuen, Peng Chau
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.