พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Finger Hill

ชมวิวฮ่องกงในมุมที่ต่างออกไปบนยอดเขา Finger Hill ของเกาะ Peng Chau แล้วมองลงมาตรงสะพาน Tsing Ma Bridge และฮ่องกงดิสนีย์แลนด์


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Peng Chau, Outlying Islands

ดูในแผนที่

  • Peng Chau, Outlying Islands
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.