Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Núi Thủ Chỉ

Khi tản bộ trên đỉnh Núi Thủ Chỉ thuộc Đảo Bành Châu và hướng mắt ngắm nhìn Cầu Thanh Mã ấn tượng cùng công viên Disneyland Hồng Kông ở phía dưới, chắc chắn bạn sẽ thấy một thành phố rất khác.


Thông tin

Địa chỉ

Peng Chau, Outlying Islands

Xem bản đồ

  • Peng Chau, Outlying Islands
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.