พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Duddell Street Steps & Gas Lamps

ย้อนไปยังโลกแห่งความมืดสลัวในศตวรรษที่ 19 ไปตามถนน Duddell Street Steps ซึ่งมีโคมไฟใช้แก๊สที่เหลืออยู่สี่โคมสุดท้ายที่ฮ่องกง


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Duddell Street, Central, Hong Kong Island

เว็บไซต์

ดูในแผนที่

  • Duddell Street, Central, Hong Kong Island
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.