Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Cầu thang & Đèn khí Phố Duddell (Đô Đa Lợi)

Cầu thang Phố Duddell (Đô Đa Lợi) giống như con đường đưa ta ngược về thế giới tranh tối tranh sáng thế kỷ XIX, với bốn ngọn đèn khí cuối cùng còn sót lại của Hồng Kông chiếu sáng yếu ớt.


Thông tin

Địa chỉ

Duddell Street, Central, Hong Kong Island

Xem bản đồ

  • Duddell Street, Central, Hong Kong Island
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.