พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Dried Seafood Street and Tonic Food Street

Dried Seafood Street and Tonic Food Street เป็นชื่อเรียกรวมถนนซึ่งเชี่ยวชาญด้านการจัดงานเลี้ยงแบบจีนโบราณและอาหารสุขภาพ


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Des Voeux Road West,  Wing Lok Street and Bonham Strand West, Sheung Wan, Hong Kong Island

ดูในแผนที่

  • <p>Des Voeux Road West,&nbsp; Wing Lok Street and Bonham Strand West, Sheung Wan, Hong Kong Island</p>
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.