• Sức khỏe và sự an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tìm kiếm gợi ý để giữ sức khỏe và thông tin mới nhất tại ban thông tin tư vấn du lịch

Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Phố Hải sản khô và Phố Đồ bổ

Phố Hải sản khô và Phố Đồ bổ là cụm phố chuyên bán những món ăn Trung Hoa truyền thống thịnh soạn và thức ăn tẩm bổ cho sức khỏe.


Thông tin

Địa chỉ

Des Voeux Road West,  Wing Lok Street and Bonham Strand West, Sheung Wan, Hong Kong Island
Xem bản đồ
  • Des Voeux Road West,  Wing Lok Street and Bonham Strand West, Sheung Wan, Hong Kong Island
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.