พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Court of Final Appeal

Court of Final Appeal ในย่าน Central แลดูเล็กไปถนัดตาเมื่อถูกรายล้อมด้วยตึกระฟ้าซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ ศาลแห่งนี้สร้างขึ้นบนที่ดินจากการถมทะเลด้วยต้นสนจีนหลายร้อยต้นมาถมเป็นฐานอาคาร เปิดทำการโดยท่านผู้ว่าการ Lugard เมื่อปี 1912 และเป็นที่ตั้งของศาสฎีกาจนกระทั่งปี 1985 เมื่อได้รับการปรับเปลี่ยยนเป็นสภานิติบัญญัติในอดีต

อาคารสองชั้นในยุคนีโอคลาสสิคแห่งนี้รองรับไว้ด้วยเสาไอออน ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นโบราณสถาน จุดเด่นที่สุดคือหน้าจั่วตรงกลางที่ประดิษฐานรูปปั้นเทพีแห่งความยุติธรรมของกรีกหรือเทพีทีมิสซึ่งปิดตาและถือตาชั่ง


ข้อมูล

ที่ตั้ง

8 Jackson Road, Central, Hong Kong Island

เว็บไซต์

โทรศัพท์

phone-handset   +852 2123 0123

phone-handset   +852 2123 0123

ดูในแผนที่

  • 8 Jackson Road, Central, Hong Kong Island
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.