พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Chinese YMCA of Hong Kong, Bridges Street Centre

สถานที่แห่งนี้เป็นอาคารหกชั้นที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมสไตล์ชิคาโก้และเทคนิคมุมหลังคาแบบจีน อาคารแห่งนี้สร้างเสร็จเมื่อปี 1918 ซึ่งได้รับความนิยมสูงในยุคที่อิทธิพลจากจีนและตะวันตกเข้ามาพร้อมกันในยุคล่าอาณานิคม


ข้อมูล

ที่ตั้ง

51 Bridges Street, Sheung Wan, Hong Kong Island

เว็บไซต์

โทรศัพท์

phone-handset   +852 2540 0526

phone-handset   +852 2540 0526

ดูในแผนที่

  • 51 Bridges Street, Sheung Wan, Hong Kong Island
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.