Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tổ chức YMCA Hồng Kông Trung Quốc, Trung tâm Phố Tất Liệt Giả Sĩ

Trung tâm cao sáu tầng pha trộn giữa kiến trúc trường phái Chicago và kỹ thuật lợp mái của Trung Quốc. Hoàn thành vào năm 1918, tòa nhà được nâng tầm khi những ảnh hưởng của phong cách phương Tây và Trung Hoa cùng giao hòa vào thời kỳ thuộc địa.


Thông tin

Địa chỉ

51 Bridges Street, Sheung Wan, Hong Kong Island

Điện thoại

phone-handset   +852 2540 0526

phone-handset   +852 2540 0526

Xem bản đồ

  • 51 Bridges Street, Sheung Wan, Hong Kong Island
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.