• สุขภาพและความปลอดภัยของคุณเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ดูคำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาสุขอนามัยที่ดีและข่าวสารข้อมูลล่าสุดจากคำแนะนำสำหรับการเดินทางในฮ่องกง

พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Chi Lin Nunnery และสวน Nan Lian Garden

Chi Lin Nunnery และสวน Nan Lian Garden เป็นจุดท่องเที่ยวสองแห่งสไตล์ราชวงศ์ถัง (618–907) ให้คุณดื่มด่ำมรดกทางศาสนา พร้อมชมงานออกแบบสวนสวยตามลำดับ


ข้อมูล

ที่ตั้ง

5 Chi Lin Drive, Diamond Hill, Kowloon (Chi Lin Nunnery) / 60 Fung Tak Road, Diamond Hill, Kowloon (Nan Lian Garden)

เว็บไซต์

โทรศัพท์

phone-handset   +852 2354 1888

phone-handset   +852 2354 1888

หมายเหตุ

Chi Lin Nunnery: http://hk.chilinhk.cn/buddhism/
(Phone: +852 2354 1888)
Nan Lian Garden: http://nanliangarden.org
(Phone: +852 3658 9366)

* Chi Lin Nunnery and Nan Lian Garden are connected across the road by a footbridge. Please follow the instructions at the sites for directions

ดูในแผนที่
  • 5 Chi Lin Drive, Diamond Hill, Kowloon (Chi Lin Nunnery) / 60 Fung Tak Road, Diamond Hill, Kowloon (Nan Lian Garden)
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.