• Sức khỏe và sự an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tìm kiếm gợi ý để giữ sức khỏe và thông tin mới nhất tại ban thông tin tư vấn du lịch

Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Ni viện Chí Liên và Vườn Nam Liên

Ni viện Chí Liên và Vườn Nam Liên là hai điểm đến mang đậm phong cách nhà Đường (618 – 907), sẽ khiến du khách đắm chìm trong di sản đậm chất tôn giáo và lối thiết kế hoa viên đầy tinh tế.


Thông tin

Địa chỉ

5 Chi Lin Drive, Diamond Hill, Kowloon (Chi Lin Nunnery) / 60 Fung Tak Road, Diamond Hill, Kowloon (Nan Lian Garden)

Điện thoại

phone-handset   +852 2354 1888

phone-handset   +852 2354 1888

Lưu ý

Chi Lin Nunnery: http://hk.chilinhk.cn/buddhism/
(Phone: +852 2354 1888)
Nan Lian Garden: www.nanliangarden.org 
(Phone: +852 3658 9366)

Xem bản đồ
  • 5 Chi Lin Drive, Diamond Hill, Kowloon (Chi Lin Nunnery) / 60 Fung Tak Road, Diamond Hill, Kowloon (Nan Lian Garden)
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.