พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

วัดแชกงที่ Ho Chung

วัดแชกงหมิวสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติกับผู้บัญชาการทหารแชกงแห่งราชวงศ์ซ่งตอนใต้ (1127–1279) โดยโอบล้อมด้วยไม้ฮวงจุ้ยในเขต Hong Kong’s New Territories


ข้อมูล

ที่ตั้ง

Ho Chung Road, Sai Kung, New Territories

ดูในแผนที่

  • Ho Chung Road, Sai Kung, New Territories
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.