พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ARTLANE

ค้นพบศิลปบาทวิถีน่าทึ่งมากมายในฮ่องกง และไปแวะ ARTLANE ที่ Sai Ying Pun โดยศิลปินในและต่างประเทศร่วมกันเปลี่ยนผนังอาคาร Ki Ling Lane และถนน Chung Ching เป็นภาพลานตา


ข้อมูล

ที่ตั้ง

ARTLANE, Sai Ying Pun, Hong Kong Island

ดูในแผนที่

  • ARTLANE, Sai Ying Pun, Hong Kong Island
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.