Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

ARTLANE

Hãy khám phá thêm những tác phẩm nghệ thuật đường phố tuyệt vời của Hồng Kông và đừng ngần ngại đến với ARTLANE ở Tây Doanh Bàn, nơi các nghệ sĩ địa phương và quốc tế đã biến bức tường của những tòa nhà trên Ngõ Kì Linh và Phố Trung Chính thành một bức tranh vạn hoa.


Thông tin

Địa chỉ

ARTLANE, Sai Ying Pun, Hong Kong Island

Xem bản đồ

  • ARTLANE, Sai Ying Pun, Hong Kong Island
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.