พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

170 Yee Kuk Street

อาคารโบราณเกรด II, ถนน 170 Yee Kuk เป็นที่รู้จักในชื่ออาคาร tong lau — ซึ่งเป็นอาคารให้เช่าที่เป็นที่แพร่หลายในจีนตอนใต้ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ชั้นล่างของอาคารซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี 1920 เป็นร้านทำกรอบรูปในอดีต ขณะที่ชั้นบน ๆ เป็นที่พักอาศัย ธุรกิจได้หยุดดำเนินงานมานานแล้ว แต่หน้าต่างของอาคารซึ่งมีลักษณะเด่นของ tong laus โบราณทั่วฮ่องกง ตลอดจนป้ายตัวอักษรโฆษณาธุรกิจกรอบรูปในอดีตยังคงเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นในที่แห่งนี้


ข้อมูล

ที่ตั้ง

170 Yee Kuk Street, Sham Shui Po, Kowloon

ดูในแผนที่

  • 170 Yee Kuk Street, Sham Shui Po, Kowloon
ชื่อหน้าต่างข้อมูล
ที่ตั้ง
เว็บไซต์
เว็บไซต์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.