พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ข้อมูลท่องเที่ยวเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า


แมนดารินคือภาษาราชการของประเทศจีน และประชากรส่วนใหญ่ใช้ภาษานี้ในการพูด แม้โรงแรมส่วนมากในประเทศจะจ้างพนักงานที่พูดภาษาอื่นได้คล่อง นักท่องเที่ยวไม่ควรวางใจว่าสามารถใช้ภาษาอังกฤษเมื่อต้องการสื่อสารกับผู้อื่นที่อยู่นอกแหล่งท่องเที่ยว โดยเราขอแนะนำให้มีที่อยู่หรือคำแนะนำการเดินทางเขียนเป็นภาษาจีนเพื่อส่งให้โชเฟอร์แท็กซี่ดู ส่วนถนนสายสำคัญทั้งหมดนั้นมีป้ายที่มีพินอิน (ระบบการถอดอักษรจีนเป็นอักษรโรมัน) กำกับ ซึ่งช่วยให้การใช้แผนที่นำทางไปสถานที่ต่างๆ ง่ายขึ้น

ชาวจีนส่วนมาก โดยเฉพาะคนหนุ่มสาว ได้เรียนภาษาอังกฤษและยินดีที่จะได้ฝึกภาษากับชาวต่างชาติ โปรดอย่ากลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสอบถามทางจากผู้คนที่เดินผ่านไปมา เพราะคุณมักจะได้รับการช่วยเหลือด้วยอัธยาศัยไมตรี

วีซ่าเข้าแผ่นดินใหญ่

บุคคลต่างสัญชาติส่วนมากจำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าแผ่นดินใหญ่ โดยสามารถดำเนินการขอวีซ่าได้ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลของสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเทศของผู้ขอวีซ่า ก่อนออกเดินทางไปแผ่นดินใหญ่ วีซ่านักท่องเที่ยวเข้าประเทศจีนแบบมาตรฐานนั้นเหมาะสำหรับการชมเมือง เยี่ยมเพื่อนหรือญาติ ซึ่งอาจได้รับสิทธิ์ให้เข้าประเทศครั้งเดียว สองครั้ง หรือหลายครั้ง นอกจากนี้ยังมีวีซ่าอื่นๆ เช่น วีซ่าเพื่อติดต่อธุรกิจ วีซ่าทำงาน โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากสถานทูตหรือสถานกงสุลจีนที่อยู่ใกล้ที่สุด

 

วีซ่า 144 ชั่วโมงเพื่อเข้ามณฑลกวางตุ้ง (144-hour Convenient Visa)

บุคคลต่างสัญชาติที่อยู่ในฮ่องกงสามารถเดินทางเข้ามณฑลกวางตุ้งของจีนได้ไม่เกิน 144 ชั่วโมง (6 วัน) ณ จุดผ่านแดนในกวางโจว เซินเจิ้น จูไห่ ฝอซาน ตงกวน จงซาน เจียงเหมิน ฮุ่ยโจว และซัวเถา โดยใช้วีซ่า 144 ชั่วโมงนักท่องเที่ยวที่จะได้รับวีซ่า 144 ชั่วโมง ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. เดินทางกับทัวร์ที่จัดโดยบริษัทนำเที่ยวจดทะเบียนในฮ่องกง
  2. เดินทางเป็นหมู่คณะ โดยมีอย่างน้อยสองคนและไม่เกิน 40 คน
  3. เดินทางเข้าหรือออก ณ จุดผ่านแดนใดก็ได้ในมณฑลกวางตุ้ง ยกเว้นซัวเถา
  4. ต้องเข้าหรือออกจากพื้นที่ดังกล่าวพร้อมกับหมู่คณะโดยใช้จุดผ่านแดนตามที่ระบุข้างต้น

*นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าซัวเถา จะต้องเข้าและออกโดยใช้จุดผ่านแดนซัวเถาเท่านั้น และต้องดำเนินกิจกรรมต่างๆ เฉพาะในอาณาเขตซัวเถา

ณ จุดผ่านแดนของมณฑลกวางตุ้ง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะตรวจสอบหนังสือเดินทางและรายชื่อผู้เดินทาง ในการรับตราประทับหนังสือเดินทาง สมาชิกตามรายชื่อผู้เดินทางไม่ต้องกรอกใบตรวจคนเข้าเมืองแต่อย่างใด


นโยบายดังกล่าวมีผลครอบคลุมผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปของประเทศที่มีสัมพันธไมตรีกับประเทศจีน และเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด


คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกของโรงแรม หรือบริษัทนำเที่ยวในฮ่องกง เพื่อสอบถามขั้นตอนการขอวีซ่าดังกล่าวรวมทั้งค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

 

วีซ่าเข้ามาเก๊า

ผู้เดินทางไปเขตปกครองพิเศษมาเก๊าต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและใบอนุญาตเข้าออกหรือวีซ่าเข้าประเทศ โดยยกเว้นให้พลเมืองจากประเทศและดินแดน 76 แห่งตามคำสั่งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้บริหารสูงสุดมาเก๊า โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ผู้เดินทางเข้าแผ่นดินใหญ่ต้องปฏิบัติระเบียบข้อบังคับของกระทรวงการศุลกากรของสาธารณรัฐประชาชนจีน โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากเว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวแห่งชาติจีน

มีระบบขนส่งที่ครบครันซึ่งเชื่อมระหว่างฮ่องกงกับเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า

 

รถไฟ

MTR ให้บริการรถไฟความเร็วสูงไปยังจีนแผ่นดินใหญ่เป็นประจำ โดยเชื่อมต่อฮ่องกงกับ 58 สถานีในจีนแผ่นดินใหญ่โดยไม่ต้องเปลี่ยนสาย นักเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกงและจีนที่สถานี Hong Kong West Kowloon

 

เรือเฟอร์รี่

มีเรือเฟอร์รี่ด่วนไปและกลับจากมาเก๊า รวมถึงจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ตามแนวชายฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่ โดยให้บริการจากท่าเรือเฟอร์รี่ฮ่องกง-มาเก๊าในเชิงหว่านบนเกาะฮ่องกง และท่าเรือเฟอร์รี่จีนในจิมซาจุ่ย เกาลูน


ผู้ให้บริการเรือข้ามฟากไปและกลับจากมาเก๊าได้แก่

ผู้ให้บริการเรือข้ามฟากไปและกลับจากแผ่นดินใหญ่ได้แก่

 

รถโดยสาร

นักท่องเที่ยวสามารถใช้รถโดยสารข้ามพรมแดนเพื่อเดินทางจากมาเก๊าและเมืองต่าง ๆ ในจีนแผ่นดินใหญ่ไปยังฮ่องกง มีรถโดยสารข้ามพรมแดนให้บริการผ่านจุดข้ามแดนทางบก 6 แห่งหลักในฮ่องกง: ท่าเรืออ่าวเซินเจิ้น, ลกหม่าเชา, มันกัมโท, ชาเทาก๊ก, เซียงหยวนเหวย และสะพานเชื่อมฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า

ตรวจสอบสภาพอากาศจากประกาศภูมิอากาศในเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า เพื่อเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทาง

สกุลเงินในจีนคือเหรินเหมินปี้ (Renminbi หรือ RMB) ส่วนหน่วยเงินหลักคือหยวน หน่วยเงินย่อยแบ่งได้เป็นเจี่ยวและเฟิน 1 หยวนเท่ากับ 10 เจี่ยว และ 1 เจี่ยวเท่ากับ 10 เฟิน ธนบัตรที่ใช้ได้แก่ 1, 2, 5, 10, 20, 50 และ 100 หยวน และ 1 กับ 5 เจี่ยว เหรียญกษาปณ์ที่ใช้คือ 1 หยวน และ 1 กับ 5 เจี่ยว

การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นที่นิยมแพร่หลายในจีน

แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานของแผ่นดินใหญ่คือ 220 โวลต์ AC, 50Hz ดังนั้นคุณควรเตรียมอะแดปเตอร์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบ 100 โวลต์

ระบบเวลามาตรฐานทั่วประเทศจีนคือ GMT/UTC บวกแปดชั่วโมง และไม่มีการใช้เวลาออมแสง (Daylight Saving Time)

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.